Afgelopen vrijdag, 11 augustus, stond in het Constant Vanden Stockstadion een gezellige receptie en huldiging gepland voor voorzitter Roger Vanden Stock en zijn echtgenote Kiki ter gelegenheid van hun 75ste verjaardag en 50ste huwelijksverjaardag. Ook de Ketjesclub was erbij, want aan onze Ketjes werd gevraagd om hun mooiste tekening van het gelukkige feestpaar op te sturen. Uit alle inzendingen selecteerden we uiteindelijk die van Juliette, die haar tekening persoonlijk mocht komen overhandigen. Wij gaven haar een gepersonaliseerde uitrusting, waarna ze in naam van de hele Ketjesclub haar gelukwensen mocht overmaken aan mijnheer en mevrouw de voorzitter!